รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ปฏิทินกิจกรรม เรื่องเด่น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>Fileimage0197 image0198 image0199 image0200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *