รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

Comment

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

ท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>> เอกสารประกอบ1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *