กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เยี่ยมชมกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทั้ง 9 สาขา 17 หลักสูตร โดยกิจกรรมแต่ละสาขาจัดให้มีป้ายและบอร์ด 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมุมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้อ่านเสริมความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *