แข่งขันทักษะทางวิชาการ

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แสดงความยินดีและให้โอวาท แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในการคว้ารางวัลในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร ดร.ฐิติมา นรโภค ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 1.ตอบคำถามวิชาการสัตวศาสตร์ 2.ฟาดแส้ลีลา 3.ฟาดแส้ทำลายเป้า
รองชนะเลิศอันดับ 1 การเรียกชื่อวัตถุดิบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การคล้องและล้มวัว และการฟาดแส้ลีลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *