ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับรางวัลพร้อมกันถึงสองรางวัล โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุดมศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *