เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะการฟาดแส้

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

อาจารย์​ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร อาจารย์​นพรัตน์ ผกาเชิด และนางสาวทิพย์สุดา บุญมาทัน นักวิชาการสัตวบาล ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะการฟาดแส้ ครั้งที่ ๔ และเข้าร่วมชมนิทรรศการ “งานเกษตรสุรนารี ๖๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ได้ขวารางวัล​การเข้ากิจกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
🏆🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟ้าดแสทำลายเป้า
🏆🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟ้าดแสลีลา
🏆🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟ้าดแสเสียงดังต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *