อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวขาวดอกมะลิ 150 และข้าวไรซ์เบอร์รี่

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ:ผลผลิตบริการวิชาการ เรื่องการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวขาวดอกมะลิ 150(Khao Dawk Mali 105) และข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 25 มกราคม 2562 ช่วงเช้า กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ในจังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *