ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Comment

ข่าวการศึกษา ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ** ภาพทั้งหมดสามารถดูได้ที่  https://www.facebook.com/agro.ksc.7/?ref=bookmarks นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *