พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดโครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี อาจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ เพื่อเป็นในการเรียนการสอนของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *