รับโอวาทก่อนออกเดินทาง ออกค่ายวิชาการฯ

Comment

ข่าวการศึกษา ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร เข้าพบ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทาง ออกค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *