เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 3

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 “เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยองการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างคณะ ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพลังของกองเชียร์และผู้นำเชียร์ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *