การประกวดดาว-เดือน ดาวกระจาย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Freshy Star Contest 2018) “ฮีตฮอยล้ำค่าผ้าขาวม้าสู่สากล”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประกวดดาว-เดือน ดาวกระจาย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Freshy Star Contest 2018 “ฮีตฮอยล้ำค่าผ้าขาวม้าสู่สากล” ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *