เดินรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงถึงพลังในการ่วมกันต่อต้านการทุจริตและรังเกียจ การโกง ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงถึงพลังในการ่วมกันต่อต้านการทุจริตและรังเกียจ การโกง ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต”

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *