วันดินโลก (World Soil Day)

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.
#วันดินโลก  #วันดินโลก2561  #worldsoilday #worldsoilday2018
#Thailandworldsoilday #ThailandWorldSoilDay

    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *