กิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องในวันเฉลิมฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมใจน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมฯ สร้างความตระหนักความสำคัญวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *