ปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *