พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

>>คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ นำทีมโดย นางสาวิภา รัตนกร รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

>>จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *