พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *