คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์”
ที่จัดขึ้น ในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ในงานรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *