โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่  โดยภายในงาน มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับน้องๆ เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *