โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ฝ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้   เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน เข้าใจในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่องการจัดกิจกรรมของคณะฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *