โครงการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะและบุคลิภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจ

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่ประทับใจ  ณ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ ห้องพิกุลทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *