พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ”

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญา ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *