คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรออกสำรวจพื้นที่บ้านดงกล้วย สำหรับโครงการบริการวิชาการฯ

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเด่น

วันที่ 8 พฤศภาคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.เอกรินทร์ สารีพัว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ฯ เพื่อช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหา ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *