ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *