นักศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพื่ออวยพรและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 แก่นักศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *