คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ผศ.ดร.นันทิยา สวุรรณปัญญา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมท่านรองคณบดี และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *