สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Comment

ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 21 ธันวาคม 2560  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ท่าน ดร.ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และคณาจารย์ บุคลากร  ได้มอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อขอพรในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *