ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมการสร้างกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย : Run For New GEN “

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมการสร้างกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย : Run For New GEN ” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *