คณบดี พบนักศึกษาต่างประเทศ

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้พบปะกับนักศึกษาต่างประเทศ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านได้ให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมทั้งพูดคุยถึงผลการเรียนของนักศึกษา หลังจากจบเทอมแรกในปีการศึกษา 2560 และแนะนำการใช้ชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *