สู่ขวัญข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “สู่ขวัญข้าว”โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง บูชาพระแม่โพสพ ป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทำลาย เพื่อให้ได้ผลผลิตมากในปีต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *