การใช้ไถหัวหมูในการไถกลบตอซังข้าว – อ.อัดชา เหมันต์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด เรื่องเด่น

การใช้ไถหัวหมูในการไถกลบตอซังข้าว – อ.อัดชา เหมันต์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

https://www.youtube.com/watch?v=OPCeyMb6etI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *