ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบรรยาย โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์
อาารย์และนักศึกษาเทคนิคสัตวแพทย์ ได้เข้าร่วม การแข่งขันกาฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน(กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบรรยาย
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *