การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7/ 2560

Comment

ข่าวการศึกษา ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2560

เพื่อประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560  การเปิดหลักสูตร และการแก้ไขหลักสูตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *