การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6/ 2560

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560

เพื่อประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *