การบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การไปทำงานที่ญี่ปุ่น – รายได้ดี”กับ บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตจสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการการบรรยาย การสมัครงานและเตรียมตัวสู่อาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การไปทำงานที่ญี่ปุ่น – รายได้ดี”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 13 (คณะเทคโนโลยีอุตจสาหกรรมเกษตร) โดยมีวิทยากรบรรยาย จากบริษัท จัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด  ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังจำนวนมาก ทั้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *