Daily Archives: December 29, 2017

ประมวลภาพ โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานกีฬา และภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

โครงการทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานกีฬา และภาพบรรยากาศงานกีฬาสัมพันธ์มหวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  ในวันที่ 28 ธันวามคม 2560 จัดขึ้น ณ   อาคารกิจการนักศึกษา มหาิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by: