Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี TCAS)

Published by:

การบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การไปทำงานที่ญี่ปุ่น – รายได้ดี”กับ บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตจสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการการบรรยาย การสมัครงานและเตรียมตัวสู่อาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “การไปทำงานที่ญี่ปุ่น – รายได้ดี”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 13 (คณะเทคโนโลยีอุตจสาหกรรมเกษตร) โดยมีวิทยากรบรรยาย จากบริษัท จัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด  ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังจำนวนมาก ทั้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ด้วย

Published by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้  ที่นี่ >>>>File

 

image0197image0198image0199image0200

Published by:

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>Fileimage0197 image0198 image0199 image0200

Published by:

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในหลวง

Published by:

รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

ท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>> เอกสารประกอบ1

Published by:

กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เยี่ยมชมกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทั้ง 9 สาขา 17 หลักสูตร โดยกิจกรรมแต่ละสาขาจัดให้มีป้ายและบอร์ด 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมุมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้อ่านเสริมความรู้

Published by:

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท  น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน  สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 image0655

Published by:

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 2 อัตรา  เพื่อมาปฏิบัติราชการอสังกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  เอกสารประกอบ>>>ดาวน์โหลด

image0653 image0654

Published by:

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

Published by:

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

นักศึกษา สามารถ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th

และสามารถดาวน์โหลด เอกสารการสมัครได้ที่นี่>>>รับทุนพระราชทาน

รับทุนพระราชทาน

Published by: